Verslo apskaitos sprendimai, UAB | vasprendimai.com

Buhalterinė apskaita

Buhalterinės apskaitos paslaugos:

  • Pirminių dokumentų registravimas apskaitos programoje,
  •  Ilgalaikio turto apskaita,
  • Trumpalaikio turto apskaita,
  • Darbo užmokesčio apskaita,
  • Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas,
  • FInansinės atskaitomybės rengimas,
  • Ataskaitų, paraiškų kredito įstaigoms rengimas,
  • Ataskaitų vadovams ir akcininkams rengimas,
  • Konsultavimas apskaitos ir mokesčių klausimais.